advokat

Jurist i Göteborg kan hjälpa vid familjerättsliga frågor

Jurist i Göteborg kan hjälpa vid familjerättsliga frågor

editorial

Juridik är ett väldigt stort område och det finns väldigt många inriktingar inom den. Väldigt många upplever därför att det är krångligt om man av någon anledning behöver hantera juridiska dokument eller hamnar i en konflikt som inte går att lösa utan att ärendet tas till domstol. Något som till exempel inte är helt ovanligt är familjerättsliga frågor. Det kan handla om allt från att registrera äktenskapsförord eller testamente till att lösa en vårdnadstvist.

Ta hjälp från jurist med att upprätta avtal som kan underlätta längre fram

Äktenskapsförord och testamenten kan underlätta väldigt mycket vid en skilsmässa eller ett dödsfall. Det kan tydliggöra hur tillgångarna ska delas upp och därmed hjälpa till att avvärja eventuella konflikter mellan makarna som skiljer sig eller de nära anhöriga till personen som avlidit. Det kan också vara en god idé att ta hjälp från en juridiskt kunnig person när dessa dokument ska upprättas, eftersom man helt enkelt vill att allt ska bli rätt. Annars kan det ställa till problem den dagen då äktenskapsförordet eller testamentet blir aktuellt.

advokat

Bra hjälp är viktig när det finns barn med i bilden

Vid en separation är det inte alltid bara de materiella tillgångarna som ska delas upp, finns det barn med i bilden så kan det leda till konflikt mellan föräldrarna. När man inte längre bor tillsammans så måste man besluta hur man ska dela upp tiden med barnet. Genom medling kan man få hjälp att komma överens, annars är risken stor att man hamnar i en vårdnadstvist som avgörs i domstol.

Ta hjälp från kunnig jurist i Göteborg

Behöver man hjälp från jurist i Göteborg så kan man vända sig till Advokatfirman Ottosson & Pakas. De har mycket goda kunskaper inom familjerätt och kan hjälpa både med förebyggande åtgärder samt juridisk hjälp vid en vårdnadstvist. Förutom familjerättsliga ärenden så kan Advokatfirman Ottoson & Pakas även hjälpa inom migrations- och asylrätt, brottmål samt konsumenträtt.