advokat

Advokaten - alltid i klientens intresse

Advokaten - alltid i klientens intresse

Advokater arbetar med att ge rådgivning samt juridiska tjänster. De kan även försvara personer som är misstänkta för brott. Som advokat ser man alltid till klientens (den som anlitar advokaten) intresse. Man är skyldig till att följa god advokatsed, så att den som anlitar en advokat ska kunna känna sig säker att advokaten hela tiden ser till deras intresse. Påföljden av att bryta god advokatsed är en erinran, en varning, och i de värsta fallen uteslutning från Sveriges advokatsamfund. Detta innebär att man inte längre får kalla sig advokat.

 

 

Advokat och jurist – vad är skillnaden?

En advokat är en jurist men en jurist behöver inte vara en advokat. Till skillnad från advokat är jurist inte en skyddad titel enligt lag. I praktiken kan vem som helst starta en juridisk byrå och kalla sig för jurist. För att få kalla sig advokat är det däremot höga krav – man måste ha blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund. För att vara kvalificerad måste man bland annat ha en lång utbildning, avslutat en jur. kand.-/juristexamen, samt minst tre års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Sedan måste man bevisa sin lämplighet för yrket samt varje år göra en vidareutbildning på minst 18 timmar.

 

Att hitta rätt advokat

Advokater kan vanligtvis arbeta brett men det är vanligt att specialisera sig inom ett område, exempelvis affärsjuridik. På mindre orter är det vanligare att advokater tar på sig många olika typer av arbete medan advokater i storstäder specialiserar sig. Bor man i en större stad kan det alltså vara en utmaning att hitta rätt advokat. Ett tips är att ringa en advokat och presentera sitt ärende. Advokaten kan därefter avgöra om hen ska åta sig uppdraget. I de fall där advokaten inte har möjlighet att åta sig uppdraget kan hen ändå många gånger hänvisa till en annan passande advokat.