advokat

Advokaternas populäraste kompetensområden

Advokaternas populäraste kompetensområden

Det är allmänt känt att advokater har specifika kompetensområden. En blivande advokat eller jurist i Göteborg eller någon annan svensk stad väljer sitt område redan på juristprogrammet.  En advokatbyrå där du kan få hjälp med olika rättsliga fall är Advokatfirman Ottosson & Pakas. Läs mer om dem här: https://advokatfirmanop.se/sv.

 

 

Några kompetensområden är mer eftersökta jämfört med andra. Överlag anses familje-, och hyres-, samt fastighetsrätt ganska populära. Det händer ganska ofta att man kan behöva hjälp med sitt hyresavtal eller vid försäljning av bostad och det är mer än självklart att man anlitar en advokat i det fallet. Samma gäller vid olika familjetvister såsom vårdnadstvister och skilsmässa. Just det är en del av orsaken till att de ovannämnda kompetensområdena anses vara mer efterfrågade än andra.

 

Advokater inom fastighets- och hyresrätt

En advokat som arbetar med fastighets och hyresrätt ger rådgivning till fastighetsbolag, kommersiella hyresgäster och enskilda fastighetsägare. Frågorna som behandlas i de fallen rör försäljning, köp, uthyrning, nyttjanderätt eller förvaltning av olika typer av fastigheter.

För fastighetsägare är viktigt att kunna få hjälp med vatten- och miljöskydd och därför är det tur att det även finns advokater med miljörätt som specialkompetens.   

 

Advokater inom fastighets-, och hyresrätt kan även bistå med rådgivning vid olika konflikter. De kan även vara aktiva med att driva processer i skiljenämnd och domstolar. Specifikt i det här fallet är att vissa processer hålls av hyres- och arrendenämnden där advokaterna också kan representera sina klienter.

 

Advokater inom familjerätt

 När man säger familjerätt tänker man oftast på skilsmässor och detta bär ju med sig en negativ klang. Men sanningen är att familjerätt är mycket mer än så. Området omfattar begrepp som äktenskapsförord, samboavtal och testamente. Tänk dig att du ärvt ett stort hus. När du då träffar en advokat som praktiserar inom familjerätt kommer det mötet inte att ha några tråkiga följder för dig. Med andra ord kan ett fall som involverar advokater inom familjerätt innebära mycket mer än enbart tråkigheter.