Virussanering – för ett rent företag

Människor har nog aldrig varit lika uppmärksamma på virus och bakterier än vad de är idag. Efter en pandemi som varat i flera år där ingens liv kunde fortsätta som vanligt, har många blivit medvetna om de osynliga bekymren som finns runtomkring hela tiden. Det har ihärdigt pratats om sjukdomar och virus, och människor har…

Continue Reading

Gör dig synlig med frigolitskyltar

Frigolit är ett lättarbetat och relativt billigt material. Det går att få fram en mängd olika effekter med hjälp av rätt färgställning och skuggning. En frigolitskylt är också ganska vädertålig och går bra att använda både inom- och utomhus.  För att skapa det rätta uttrycket på skylten går det också att lägga på en yta…

Continue Reading

En arborist fixar fruktträd i Skåne

Mattias och hans fru hade äntligen förverkligat en gammal dröm. De hade köpt hus på Österlen. Det var ett gammalt och litet torp, men det hade verkligen potential. Till en början skulle det bara användas som sommarstuga, men de hade oändligt många idéer om vad de skulle göra med stället i framtiden. Det var i…

Continue Reading

Rädda verksamheter genom att bygga med modulsystem

Det är smart att använda modulsystem som ett komplement till befintliga byggnader. Modulsystem kan användas såväl tillfälligt som mer långsiktigt beroende på behovet som finns. I studentstäder kan man till exempel skapa enkla men fullt fungerande korridorer med studentboende om det är ont om bostäder. Med en mindre markplätt och ett tillfälligt bygglov så kan…

Continue Reading