redovisning

Redovisning för smart företagande

Redovisning för smart företagande

Som företagare är det mycket att hålla reda på. Det är viktigt att ha en god relation och kommunikation med sina kunder och samarbetspartners och att skapa sig ett namn inom sin bransch. Sen tillkommer också allt som rör företagets ekonomi. Det är mycket att hålla koll på, och det kan vara guld värt att få lite hjälp på traven. Turligt nog finns det hjälp att få när det kommer till företagsekonomi och redovisning!

 

Att tänka på

Den ekonomiska biten av att äga och driva ett företag är väldigt omfattande. Du måste anteckna och dokumentera all ekonomisk information rörande företaget. Det handlar om både den dagliga ekonomiska aktiviteten såsom försäljning, inköp och liknande, och bokslut och årsredovisning. 

Man brukar dela upp redovisningen gällande företag i två delar: extern och intern redovisning. Den externa redovisningen måste man som företagare genomföra eftersom den är fastslagen i svensk lag. Syftet med den externa redovisningen är att ge externa aktörer nödvändig information om företagets gällande ekonomiska situation och resultat. Den interna redovisningen är sällan offentlig men däremot ofta mer omfattande och högst relevant för de som arbetar inom företaget. Hur mycket av redovisningen man måste göra beror på företagets omfattning och storlek. Det är helt enkelt mycket att hålla reda på och även om du har ett bra sifferminne kan det bli svårt att hinna med den ekonomiska biten bland allt annat man måste tänka på som företagare.

 

 

Hitta en redovisningsbyrå

Man kan ta hjälp av en redovisningsbyrå när det kommer till företagets redovisning. Det är ett sätt att säkerställa att allting går rätt till, och ger samtidigt dig som företagare mer tid att fokusera på företagets andra aspekter såsom kundkontakt och beslutsfattande. Det finns redovisningsbyråer i hela landet och ett exempel på en byrå för den som vill ha hjälp med redovisning i Tyresö är Tyresö Redovisning.