Minireningsverk

Godkända minireningsverk för bostäder och stugor

Godkända minireningsverk för bostäder och stugor

editorial

Ett välfungerande reningsverk är viktigt både för miljö och hälsa. Det finns olika sorters reningsverk att välja mellan, men ska det användas för rening av avloppsvatten för fastigheter med enskilt avlopp så kan det vara mycket lämplig med ett minireningsverk. Vilket minireningsverk som passar den aktuella fastigheten beror bland annat på vad miljön i området tål (om det har normal- eller hög skyddsnivå), tomtens geografiska förutsättningar, användarbelastning (storlek) samt kommunens krav och regler.

Minireningsverk med hög kapacitet

Minireningsverken August är reningsverk avsedda för bostäder och fritidshus. De finns i olika storlekar med varierande kapacitet som kan vara lämpliga för allt från ett fritidshus till tio enfamiljshus. Dessa minireningsverk är en fristående enhet utan rörliga delar i tanken, något som ger mycket hög driftssäkerhet och låga driftskostnader vid långvarig användning. Avloppsanläggningen tillverkas i polypropylen (PP-plast) vilket ger den lång livslängd och de är SINTEF-godkända samt CE-märkta.

August minireningsverk har en patenterad vertikal flödeslabyrint som garanterar hög slamlagringskapacitet fördelad över hela behandlingsanläggningens volym. Det säkerställer även att reningsverket blir luktfritt. När avloppsvattnet kommer in i reningsverket, filtreras det genom inloppssilen som avskiljer föroreningar som inte behandlas i processen. August minireningsverk är en kvalitetsprodukt inom biologiska reningsverk.

Bra minireningsverk för fritidshus

Något som kan ställa till bekymmer med just fritidshus är att de i regel endast används vissa perioder under året. Det är dock inget problem med August minireningsverk då de har gjort lyckade test med en uppehållstid på 26 veckor utan tillförsel av avloppsvatten till reningsverket. Det gör att dessa reningsverk även går att installera i fritidshus där man inte befinner sig varje vecka under året.

Bra service garanterar välfungerande reningsverk

August Sverige erbjuder dessutom god service av deras minireningsverk. När reningsverket är installerat så startar August Sveriges servicetekniker upp minireningsverket och utför därefter årliga inspektioner av det. Det säkerställer att reningsverket fungerar optimalt hela tiden.