pumpservice - pumpar Malmö

Välj pumpar och pumpservice i Malmö

Välj pumpar och pumpservice i Malmö

editorial

Du är företagare och investerare och har nyligen förvärvat ett företag som producerar biogas. Bolaget har ekonomiska problem, men med din erfarenhet som företagsledare och en del investeringar i maskinparken, räknar du med att få verksamheten lönsam. 

Du konstaterar snabbt att anledning till företagets problem är ideliga driftstopp i den biologiska processen. Detta beror i sin tur på felvald pumputrustning och bristande service. 

 

Pumpar kräver service

Givetvis måste du se till att din anläggning har rätt pumpar för de specifika vätskor som skall transporteras. Din anläggning tar emot matavfall som skall pumpas in i rötningsprocessen. Avfallet görs pumpbart genom att vatten tillsätts och en så kallad pulp bildas. Du måste därför ha en pump med tillräckligt stark motor för att klara en vätska som innehåller fasta partiklar.

Pumpar som belastas hårt måste ständigt underhållas. I ditt företag har din egen personal skött service av pumpar och omrörare. De är experter på den biologiska processen i anläggningen, men har dessvärre ingen stor erfarenhet av pumpar.

 

pumpservice - pumpar Malmö

 

Service av känsliga pumpar

Rötresten i en biogasanläggning skall pumpas ut ur processen. Avfallet har nu brutits ner till ett relativt finkornigt material och andelen vatten är nästan nittiofem procent. Ändå kan den vara svår att pumpa. I en efterföljande lagringscistern kan den både segregera och sedimentera. Vätskan måste röras om innan den kan pumpas vidare. 

För att få bättre betalt för din biogödsel, funderar du dessutom på att kemiskt fälla ut fosfor och kväve. Då behöver du höja pH i rötresten. Om du köper kemikalier i pulverform ska de lösas i vatten. Du behöver då doseringspump och pumpar som klarar relativt högt pH. I nästa steg vill du förmodligen sänka pH genom att tillsätta en syra.

Pumpar som hanterar basiska och sura ämnen måste dels har regelbundet underhåll dels måste ibland komponenter i pumpen bytas ut. Du kan själv inget om pumpar och beslutar därför att kontakta en leverantör av pumpservice i Malmö som kan hjälpa dig med alla aspekter av dina pumpar.