skola svedala

Tillbaka till skogens trygghet

Tillbaka till skogens trygghet

Världen har vart en orolig plats under det senaste halvåret. På vissa håll så är den fortfarande det, även om vi i Sverige nu börjar se hur pandemins effekter har börjat vända. 
Kikar man på statistik så kan vi nu se att sjukhusen på de flesta håll i landet får allt färre inlagda med symptom på Covid-19. Detta känns såklart väldigt trösterikt och hoppfullt inför hösten. Vi är många som längtar efter att få se tillvaron återgå till det normala… även om det nya normala kommer att se annorlunda ut nu.

Är det dock något som vi har lärt oss så är det att saker kan vända fort. Det finns med andra ord all anledning att fortfarande hålla garden uppe och inte låta virus slinka igenom igen. Att få en andra våg vore väldigt tungt.

Under tider som dessa så inser vi människor också vad det är som betyder något för oss. När vår vardag plötsligt vänds upp och ned så börjar vi söka efter tröst och stöd. 

Många av oss är det därför som åter har hittat ut till skogen. Vi svenskar är trots allt ett skogsfolk och våra förfäder levde av och med det som våra fantastiska skogar gav oss. Utan allt detta gröna så hade det helt enkelt inte gått att överleva i ett så kargt land som Sverige.

Att vistas tryggt och säkert i skogen känns därför som en gåva att kunna ge våra barn, redan från start. Till exempel genom att låta barnen gå på en skola i Svedala där man tillämpar ur och skur-pedagogik. Det innebär att skog och mark är en bärande del av den lärandeprocess som man använder sig av hör.

Genom att vistas mycket i skogen så skapar vi också band till denna miljö. Detta innebär att vi även blir mer måna om att ta hand om den när vi blir äldre.