modulsystem

Rädda verksamheter genom att bygga med modulsystem

Rädda verksamheter genom att bygga med modulsystem

editorial

Det är smart att använda modulsystem som ett komplement till befintliga byggnader. Modulsystem kan användas såväl tillfälligt som mer långsiktigt beroende på behovet som finns. I studentstäder kan man till exempel skapa enkla men fullt fungerande korridorer med studentboende om det är ont om bostäder. Med en mindre markplätt och ett tillfälligt bygglov så kan man ha löst boende för ett antal studenter.

Ibland kan det vara en ombyggnation som ställer till det. Ombyggnationer för verksamheter inom vård, omsorg och skola är viktiga. Det betyder dock inte att man bara kan stänga verksamheten under tiden man bygger om. Med ett modulsystem kan man lätt ordna ersättningsbyggnader som uppfyller de krav som finns för verksamheten.

 

modulsystem

 

Modulsystem för alla verksamheter

Fördelen med ett modulsystem är att man kan ta fram de lösningar som passar verksamheten bäst. När behovet av moduler upphör är det lätt att ta bort dem igen och återställa marken de stod på. Det gör att det inte behöver bli någon större åverkan som kan störa närboende eller andra verksamheter.

Ibland kan moduler även utgöra mer permanenta lösningar. Det ger en effektiv byggnationsprocess med färdiga moduler direkt från fabrik. En sådan process är en hotellbyggnation vid Arlandastad. Idag står ett snyggt designat hotell inrett i skandinavisk stil på plats.

När någon sagt upp ett hyresavtal av ett modulsystem kan man återanvända modulerna i nybyggnationer. Man brukar normalt aldrig flytta fasta befintliga byggnader mellan olika platser. Det är en av de unika sakerna och stora fördelarna med modulsystem.

Det medför också att det sparar på miljön och blir ett miljösmart byggprojekt. Återvinningen av moduler gör att man hela tiden slipper bygga nya moduler. Istället fräschas de upp och återanvänds i nya byggnationer. Utvecklingen inom modulsystem går dessutom ständigt framåt. Idag går det att få moduler med dämpad akustik för bland annat vård och barnomsorgen.