trädbeskärning Lund

Hjälp med professionell trädbeskärning i Lund

Hjälp med professionell trädbeskärning i Lund

editorial

Vill man ha starka och friska träd som kanske även ger rikligt med frukt så måste man beskära dem. Det kan vara extra viktigt att beskära träd som står nära hus och fasad eftersom det annars finns en risk att de kommer att växa sig alltför stora. Men det är viktigt att beskärningen sker på rätt sätt då felaktig beskärning kan göra att röta och sjukdomar angriper trädet lättare. Stora och tjocka grenar får exempelvis inte kapas rätt av då följden troligtvis kommer att bli att de sakta dör.

Vissa träd ska också beskäras under juni, juli eller augusti, medan andra mår bättre av att beskäras på vintern eller under tidig vår. Men vissa träd som exempelvis lönn och björk, vilka producerar den mesta av sin sav under dessa månader, ska absolut inte beskäras då. I så fall får beskärningen motsatt effekt och bidrar inte till att träden lever längre. 

image

Ta in offerter från några olika arborister

Träd är vackra men de har också stora ekonomiska värden och blir beskärningen fel är det inte alls säkert att det går att rätta till, och i värsta fall kan trädet också dö. Det är en konst att beskära träd på rätt sätt och vid rätt tidpunkt och det är därför som det finns utbildade arborister för detta. För den som vill ha hjälp med trädbeskärning i Lund är det inte särskilt svårt att hitta en skicklig arborist. 

Närheten till Alnarp, Skånes äppellundar, pilträdsalléer och andra träd, gör att det finns många skickliga och erfarna arborister att välja mellan. Därför kan det också löna sig att ta in offerter från några olika och jämföra priser innan man bestämmer sig. Kanske vill man även ha hjälp med något annat då de flesta arborister även erbjuder hjälp med att frakta bort växtmaterial, trädbesiktning, plantering av träd, trädfällning, stubbfräsning med mera.