LPG gasol

Grilla enkelt med LPG Gasol

Grilla enkelt med LPG Gasol

Har du inte tillgång till ström eller om du är ute i vildmarken kan du laga mat i alla fall. Vad gjorde vi om vi inte hade tillgång till LPG Gasol? Dessa flaskor med Liquified Petroleum Gas har räddat många måltider på campingplatser och i fritidshus.

Man kan grilla med gasol, och man kan också ha det i en terrassvärmare om man vill sitta utomhus när det är lite kyligt. Man kan också använda gasol för att bränna bort mossa och ogräs som växer mellan plattorna i trädgården.

 

En ren förbränning

Gasol är ett rent bränsle, för det består av propan och butan, och det är gaser som inte ger några skadliga avfallsprodukter. Resterna vid förbränning blir till koldioxid och vatten.

Man kan köpa gasol i stora förpackningar, som bulk, men det vanligaste är flaskorna.

Att campa eller vara ute i det fria är mycket mysigt och något som gillas av de flesta. Man är helt oberoende av ström och sladdar när man har gasolflaskor till grillen. Gasol ger värme till en mängd olika ändamål, så det är en mångsidig energikälla. Bara man är försiktig och tänker på att den är eldfarlig och måste hanteras därefter, har man alltid en verkligt stor nytta av gasol, både i fritidshuset och i villaträdgården.

 

 

Används med försiktighet

När man använder flaskor med LPG Gasol måste man vara försiktig, så att inte gasen läcker ut och antänds. Den är också giftig att inandas, så det finns vissa förhållningsregler som man måste tänka på när man använder LPG Gasol. Gasen är tyngre än luft, så den lägger sig längs med golvet.

Flaskan ska förvaras stående och får inte stå under grillen. Ställ flaskan vid sidan och glöm inte att du ska stänga regulatorventilen när du har grillat färdigt. LPG Gasol är ett bra bränsle när man inte har ström tillgänglig.