truckservice

Därför är truckservice viktigt för att förebygga olyckor

Därför är truckservice viktigt för att förebygga olyckor

Genom regelbundna underhåll och reparationer kan dyra driftstopp undvikas. Arbetsolyckor med truckar kan också minskas genom att överlåta underhåll och service till företag som hanterar dessa tjänster. Det är också viktigt att utföra brandskyddskontroll och gaffeltest för att säkerställa maximal drift och säkerhet. Enligt Arbetsmiljöverket och Arbetsmiljölagen är det ett krav att gaffeltest utförs minst 1 gång/år. Vid ett gaffeltest kontrolleras det om det finns ytsprickor på gafflarna och även gaffelbladens vinkel och rakhet. Andra faktorer som kontrolleras är höjdskillnaden på gaffelsatsen och om låsningen fungerar och är i gott skick. 

 

 

Många olyckor sker med truckar

 

Nästan åttahundra människor skadas varje år vid arbeten med truckar och följderna blir att de är borta från jobbet en period. Den allra vanligaste orsaken till en trafikolycka är att föraren tappar kontroll över trucken, välter eller kolliderar, att föraren inte använder trucken på rätt sätt eller att fötter kläms. Dessutom kan det skapas förslitningsskador på framförallt rygg, skuldror och nacke. Men ibland kan också olyckor ske för att inte service på fordonen har utförts på ett noggrant och korrekt sätt. 

 

Bra rutiner för att minska olyckor

 

För att minimera riskerna för olyckor är det viktigt att använda rätt truck för rätt arbetsuppgifter. Det är också väsentligt att trucken kontrolleras och underhålls väl. Förutom att förare som använder truck ska kunna visa på rätt kunskap inom området ska det också utföras regelbundna inspektioner för att kunna säkerställa detta. På inspektioner kontrolleras bland annat hur arbetet med att bedöma riskerna och förbättring av arbetsförhållanden ska genomföras på arbetsplatsen. 

Om du letar efter truckservice i Göteborg finns hjälpen hos https://biabtruckservice.se/. Smidigt och enkelt löses problemen på plats med hjälp av utrustade servicebilar. Genom att överlåta service och underhåll till proffsen kan företaget minska på dyra driftstopp. Det finns även möjlighet till omfattande reparationer i truckverkstad – oftast specialanpassas trucken efter önskemål.