Hur ska du höras utan högtalare?  

Visst är det viktigt att höras? Eller ja, viktigt och viktigt, men det har åtminstone vissa fördelar i särskilda situationer. Om du ska hålla en manifestation eller demonstration på Järntorget i Göteborg till exempel. Då vill du inte att hela ditt tal och budskap ska drunkna i andra människors sorl eller trafiken och spårvagnarna i…

Continue Reading