Byggfolie med leverans

När man jobbar som hantverkare är det i regel ganska mycket att tänka på. Ofta jobbar man kanske med eller ett par projekt i taget en det kan också hända att man åker mellan flera olika kunder om det är mindre jobb som kan utföras åt gången. Förutom att man som hantverkare måste besitta en…

Continue Reading