Jättar som underlättar hårt arbete

Tungtransporter är i stort sett stora trailrar som används för att transportera väldigt- eller extremt tunga material och gods, ofta inom byggbranschen. Maskintrailrar och Jumbotrailrar är bland de mest använda, och används även ofta för att transportera andra maskiner och fordon. Som till exempel för att flytta kranar, traktorer eller gods till- och från en byggplats….

Continue Reading