Akustikmätningar

Boka akustikmätning för arbetsmiljön

Boka akustikmätning för arbetsmiljön

Är grannen under dig bara en ovanligt bitter och ljudkänslig individ eller är dennes klagomål om oljud faktiskt befogad? Låt ett proffs göra en uppmätning av nivån på ljudstörning i bostaden. Då undviker man onödiga diskussioner utan får klara besked att utgå från. Det kan vara såväl ljud inom fastigheten som externa ljud som stör. Kanske är du en hårt arbetande person som alltid ställer upp och aldrig klagar men som egentligen har betänkligheter angående arbetsmiljön. Att ständigt utsättas för en hög ljudnivå kan vara skadligt. En yrkesman kan mäta hörselskadligt buller med bullerdosimeter. Anlita ett företag som utför arbetsmiljömätningar.

 

Fastighetsägare bör boka proffs för att få nöjda hyresgäster

Som fastighetsägare kan du tryggt lämna över frågor kring akustik, rumsklimat, ventilation, fukt  och liknande till ett företag som främst arbetar med akustik och ljudmätningar. De har erfarenhet, utbildning och kompetens nog för att mäta och avgöra läget för just din fastighet. 

Som fastighetsägare vill man ha nöjda hyresgäster och en fastighet som håller år efter år och erbjuder en trevlig hemmiljö. För hur mycket får det egentligen låta inomhus? Socialstyrelsens allmänna råd har specifika riktlinjer kring buller inomhus. Ljus utomhus från t.ex. fläktar styrs av naturvårdsverkets riktlinjer kring externt industribuller.

 

 

Höga bullernivåer påverkar hörsel och stressnivå

Det kan handla om bullernivå vid nybyggnation eller trafikbuller. De som anlitar hjälp för att mäta ljud kan vara företagare, fastighetsägare eller privatpersoner. Ljudnivån påverkar vårt välbefinnande mer än vad vi kan tro. Utöver att hörselnedsättningar eller bullerskador kan uppstå, så bidrar ständiga höga ljud även till en ökad stressnivå. En bullermätning kan kartlägga omfattningen av det obehag människor känner och även finnas med som underlag till förändringar. Kontakta riktiga proffs för akustikmätningar i Skåne. Detta är något som måste utredas av en riktig yrkesman.

Var rädd om din egen och andras hörsel och välbefinnande, boka en akustikmätning.