Rädda verksamheter genom att bygga med modulsystem

Det är smart att använda modulsystem som ett komplement till befintliga byggnader. Modulsystem kan användas såväl tillfälligt som mer långsiktigt beroende på behovet som finns. I studentstäder kan man till exempel skapa enkla men fullt fungerande korridorer med studentboende om det är ont om bostäder. Med en mindre markplätt och ett tillfälligt bygglov så kan…

Continue Reading