Med världen som spelfält

Konseljen med kronprinsen gick bra, frågade bland annat om den amerikanska protestnoten och någon redogjorde för dess innehåll. Han tog saken med gott mod och fann att det var ju faktiskt en lustighet att det blivit på det här sättet tillslut, att alla kom samman precis som förr. En kortare diskussion inom regeringen vidtog. Lustig…

Continue Reading